Gina Valkenhoff Financiële administraties
/

Gedegen werk met een hart voor de klant

Welkom op mijn website!

Welkom op de website van Gina Valkenhoff Financiële administraties, het kantoor dat naast gedegen werk hart voor de klanten heeft.

Als ondernemer is het belangrijk dat de financiële administratie op orde is, niet alleen is dit een verplichting vanuit de belastingdienst maar voor u zelf als ondernemer is het ook wel fijn te weten hoe het financieel er voor staat. Niet iedereen vindt het bijhouden van zijn administratie een leuke bezigheid. Liever houdt u zich bezig met uw onderneming.

Gina Valkenhoff Financiële administraties kan u bijstaan met dit onderdeel van uw onderneming zodat u zich kan toeleggen op uw eigen expertise. Of het nu gaat om het maandelijks verwerken van uw administratie of het op jaarbasis controleren van de door uzelf gevoerde administratie bij Gina Valkenhoff Financiële administraties bent u daarvoor aan het juiste adres.

Privacyverklaring

Gina Valkenhoff Financiële Administraties Gina Valkenhoff Financiële Administraties, gevestigd aan Deining 71276 GT Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:http://www.valkenhoff-financieel.nl Deining 71276 GT Huizen 0611121748

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gina Valkenhoff Financiële Administraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam-

Geslacht-

Geboortedatum-

Adresgegevens-

Telefoonnummer-

E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gina Valkenhoff Financiële Administraties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gina Valkenhoff Financiële Administraties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Gina Valkenhoff Financiële Administraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gina Valkenhoff Financiële Administraties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gina Valkenhoff Financiële Administraties) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gina Valkenhoff Financiële Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gina Valkenhoff Financiële Administraties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gina Valkenhoff Financiële Administraties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gina Valkenhoff Financiële Administraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gina@valkenhoff-financieel.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Gina Valkenhoff Financiële Administraties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gina Valkenhoff Financiële Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gina@valkenhoff-financieel.nl